Ngày 4/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài thứ nhất là “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang” do TS Trần Thị Thanh Huế - Trưởng khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài và TS Bùi Lê Diễm Trang - Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ThS Lý Thị Minh Trang - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học và dịch thuật tiếng Anh là thành viên.
Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng và đánh giá hiệu quả công tác thực tập sư phạm (TTSP) của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh so với yêu cầu về năng lực sư phạm của giáo viên tiếng Anh trong chương trình đào tạo dựa trên ý kiến của các bên liên quan. Đề tài hướng đến xác định những khó khăn của sinh viên thực tập và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm (TTSP) của sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. 
Các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến để Chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương. Kết quả, đề tài đạt 84,3/100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Đề tài thứ hai được xét duyệt là “Hiệu quả của lớp học tích hợp sử dụng mô hình TPACK nhằm phát triển kỹ năng đọc và viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học An Giang” do TS Nguyễn Thị Thùy Dao - Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài và TS Lý Thị Thanh Trúc, ThS Phan Thị Minh Tuyền - Khoa Ngoại ngữ là thành viên.
Đề tài sẽ tiến hành xây dựng mô hình dạy học kết hợp theo khung lý thuyết TPACK nhằm số hoá môi trường học và cải tiến phương pháp giảng dạy để phát triển kỹ năng đọc và viết của sinh viên năm hai chuyên ngành tiếng Anh. Từ đó, đề tài sẽ đánh giá tính hiệu quả của mô hình, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao hơn nữa kết quả ứng dụng mô hình vào việc phát triển kỹ năng Đọc- Viết cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang nói riêng và người học nói chung.
Kết quả, đề tài đạt 84/100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Bạch Tuyết – TV

Buổi báo cáo đề tài “Thực trạng và giải pháp của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang”
Buổi báo cáo đề tài “Thực trạng và giải pháp của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang”

 

TS. Trần Thị Thanh Huế -Trưởng khoa Ngoại ngữ báo cáo đề tài
TS. Trần Thị Thanh Huế -Trưởng khoa Ngoại ngữ báo cáo đề tài

 

Buổi báo cáo đề tài “Hiệu quả của lớp học tích hợp sử dụng mô hình TPACK nhằm phát triển kỹ năng đọc và viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học An Giang”
Buổi báo cáo đề tài “Hiệu quả của lớp học tích hợp sử dụng mô hình TPACK nhằm phát triển kỹ năng đọc và viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học An Giang”


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: