Ngày 7/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Chăn nuôi Thú y

Giáo trình “Quản lý sản xuất chăn nuôi” (mã học phần ANI518) do TS Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi Thú Y – Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên biên soạn.
Giáo trình dự kiến có 120 trang được kết cấu thành 4 chương. Giáo trình sẽ giúp sinh viên xác lập được qui mô và cơ cấu đàn gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu thị trường; đảm bảo cân đối giữa yêu cầu của đàn gia súc gia cầm và khả năng đáp ứng của cơ sở về tài chính, giống, thức ăn, chuồng trại, cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực quản lý; lập kế hoạch và tổ chức quản lý sản xuất chăn nuôi.
Giáo trình “Động vật học” (mã học phần ANI528) do TS Bùi Phan Thu Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi Thú y và  PGS.TS Võ Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học biên soạn.
Giáo trình dự kiến có 250 trang được kết cấu thành 06 chương. Giáo trình nhằm cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về động vật học từ tế bào động vật đến tiến hóa, phân loại, sinh thái đến sinh học các loài động vật thuần hóa, để sinh viên các ngành nông nghiệp có cơ sở học tập tốt các môn chuyên ngành. Bên cạnh đó, nội dung giáo trình còn hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học qua quá trình phát triển kỹ năng đọc, thực hành quan sát có phương pháp và hệ thống hóa kiến thức để tiếp thu tri thức mới.
Hội đồng đánh giá việc xây dựng giáo trình riêng cho từng ngành là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ của bộ môn, khoa và góp phần nâng cao uy tín của Trường. Tuy nhiên, các tác giả cần kết cấu nội dung đề cương cho logic, phù hợp với thực tiễn; cần thể hiện rõ tính mới của giáo trình này so với các giáo trình đã có trước đây trên cơ sở kế thừa.
Hội đồng đồng ý cho biên soạn, đề nghị tác giả hoàn chỉnh đề cương chi tiết của giáo trình theo góp ý và gửi lại cho Hội đồng.

Thanh Trúc – TV

TS Nguyễn Thị Thu Hồng báo cáo đề cương chi tiết giáo trình
TS Nguyễn Thị Thu Hồng báo cáo đề cương chi tiết giáo trình

 

Nhóm tác giả biên soạn giáo trình “Động vật học”
Thành viên Hội đồng góp ý cho đề cương giáo trình

 

Thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình
Nhóm tác giả biên soạn giáo trình “Động vật học”


 

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình
Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: