Ngày 4/5/2021, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 4 giáo trình giảng dạy thuộc Khoa Sư phạm. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Giáo trình “Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giáo dục” do TS Nguyễn Phương Thảo – Trưởng khoa Khoa Sư phạm làm Chủ biên, cùng các thành viên TS Phạm Phát Tân và ThS Nguyễn Thị Xuân Mai cùng soạn thảo.
Giáo trình “Tin học cho toán học” do TS Nguyễn Phương Thảo làm Chủ biên, cùng các thành viên ThS Phạm Văn Bản và ThS Diệp Hoàng Ân cùng soạn thảo.
Giáo trình “Giáo viên (trong) thế kỉ 21” do TS Huỳnh Thanh Tiến – Giám đốc Trung tâm Tạo nguồn nhân lực & Phát triển cộng đồng, cùng các thành viên ThS Trần Ngọc Phương, ThS Dương Thế Hiển và ThS Lê Trương Ánh Ngọc cùng soạn thảo.
Giáo trình “Xác suất thống kê” do TS Phạm Thị Thu Hường và ThS Lê Văn Chua – Bộ môn Toán cùng soạn thảo.

Tại buổi xét duyệt, đại diện từng nhóm biên soạn đã lần lượt trình bày báo cáo đề cương chi tiết các giáo trình ở các khía cạnh, như: Mục tiêu, tính cấp thiết của tài liệu, các nhóm học phần sử dụng, nội dung các chương của từng giáo trình.

Theo Hội đồng, các giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo theo các chuyên ngành của Khoa Sư phạm và sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu.
Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu Chủ biên điều chỉnh một số nội dung để hoàn thiện giáo trình, cụ thể: Các chương trong đề cương chi tiết giáo trình cần bổ sung thêm các tiểu mục, các khái niệm cốt lõi, thuật ngữ chuyên ngành; cần thể hiện rõ tính mới của giáo trình này so với các giáo trình đã có trước đây; nguồn tài liệu tham khảo của giáo trình phải phong phú và mới mẻ đồng thời cần hiệu chỉnh và biên tập lại bố cục giáo trình cho logic.
Chủ tịch Hội đồng cũng đã yêu cầu các nhóm tác giả tích cực thực hiện chỉnh sửa đề cương chi tiết theo góp ý của Hội đồng và nộp giáo trình đúng tiến độ.

Cẩm Thiêu – TV

 Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết 4 giáo trình thuộc Khoa Sư phạm
 Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết 4 giáo trình thuộc Khoa Sư phạm

 

TS Nguyễn Phương Thảo báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giáo dục” trước Hội đồng Khoa học
TS Nguyễn Phương Thảo báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giáo dục” trước Hội đồng Khoa học

 

ThS Phạm Văn Bản báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Tin học cho toán học”
ThS Phạm Văn Bản báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Tin học cho toán học”

 

Nhóm tác giả biên soạn giáo trình “Giáo viên (trong) thế kỉ 21”
Nhóm tác giả biên soạn giáo trình “Giáo viên (trong) thế kỉ 21”

 

TS Phạm Thị Thu Hường báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Xác suất thống kê”
TS Phạm Thị Thu Hường báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Xác suất thống kê”

 

PGS,TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo góp ý cho các giáo trình
PGS,TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo góp ý cho các giáo trình


 

PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: