Chiều ngày 8/5/2018, tại Phòng họp 4, Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2017 – 2018 trong lĩnh vực Khoa học Cây trồng.

1. Đề tài “Nhân giống và khảo sát đặc tính nông học của bộ giống đậu nành Nhật vụ Đông-Xuân 2017-2018 tại khu Thực nghiệm Trường Đại học An Giang” do ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng (Khoa Nông nghiệp –Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu khảo sát đặc tính nông học của 90 giống đậu nành Nhật.

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền - giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền - giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về giống đậu nành Nhật

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về giống đậu nành Nhật

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết, để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài thành “Khảo sát đặc tính nông học của bộ giống đậu nành Nhật tại khu Thực nghiệm Trường Đại học An Giang”. Kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Khoa học Cây trồng và Bảo vệ Thực vật. Các thành viên trong Hội đồng cũng góp nhiều ý kiến để chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài là 82,25/100, Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

2. Đề tài “Khảo sát tính đối kháng của nấm nội sinh trong cây lúa mùa nổi với nấm bệnh đạo ôn (pyricularia oryzae) trên lúa” do TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó trưởng khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu xác định khả năng đối kháng của một số dòng nấm nội sinh trong cây lúa mùa nổi với nấm bệnh đạo ôn (pyricularia oryzae) trên lúa và định danh chủng nấm nội sinh.

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương NCKH của TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó trưởng khoa Nông nghiệp – TNTN

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương NCKH của TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó trưởng khoa Nông nghiệp – TNTN

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Khảo sát tính đối kháng của các dòng nấm nội sinh trên cây lúa mùa nổi với nấm pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn lúa”

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Khảo sát tính đối kháng của các dòng nấm nội sinh trên cây lúa mùa nổi với nấm pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn lúa”

Các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài thành “Khảo sát tính đối kháng của các dòng nấm nội sinh trên cây lúa mùa nổi với nấm pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn lúa” và cho rằng kết quả đề tài sẽ là cơ sở khoa học bước đầu trong việc xác định một số chủng/loài nấm nội sinh bản địa có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh đạo ôn (pyricularia oryzae) trên cây lúa nhằm tiến đến thay thế thuốc hóa học; đây là một trong những biện pháp sinh học đầy tiềm năng, hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề tài còn là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, Khoa học Cây trồng, Công nghệ Sinh học và các ngành liên quan. Các thành viên trong Hội đồng đã có các góp ý để chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả, điểm trung bình tổng cộng của đề tài đạt 82,75/100 và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Minh Trí – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: