Chiều ngày 20/04/2018, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2017 – 2018: “Định danh và bước đầu thu thập nấm cổ Linh chi tại An Giang”. Đề tài do ThS. Hồ Thị Thu Ba - Bộ môn Công nghệ sinh học (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu thu thập, định danh và bước đầu nuôi trồng loài nấm cổ đa niên hoang dại tại An Giang.

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt

Chủ nhiệm đề tài Hồ Thị Thu Ba báo cáo trước Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài Hồ Thị Thu Ba báo cáo trước Hội đồng

Để phù hợp với quá trình nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài là “Thu thập, định danh và bước đầu nuôi trồng nấm cổ Linh chi ở An Giang”. Theo Hội đồng, việc thực hiện đề tài là rất cần thiết do đây là loài nấm quý hiếm và có giá trị kinh tế và dược liệu cao; kết quả đề tài còn là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ sinh học và các ngành liên quan. Các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài là 83,87/100. Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Trí – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: