Ngày 16/4, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu Đề cương chi tiết “Ứng dụng kỹ thuật chân không trong chế biến cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG) sấy dẻo” do ThS Hồ Thị Ngân Hà – Giảng viên Bô môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài là nhằm chế biến được sản phẩm cà chua bi đen sấy dẻo có giá trị cảm quan và giá trị sinh học cao bằng kỹ thuật sấy chân không.
Theo Hội đồng, kết quả của đề tài là một sản phẩm có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. Kết quả, đề tài đạt 86/100 điểm, xếp loại Khá.
Cùng ngày, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu đề cương nghiên cứu khoa học “Ứng dụng mô hình Blended Learning trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trường Đại học An Giang” do ThS Nguyễn Thị Thu Giang – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài nhằm xây dựng được mô hình ứng dụng hiệu quả Blended Learning và đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trường Đại học An Giang.
Theo Hội đồng, đề tài có tính mới trong ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tuy nhiên để phù hợp hơn Hội đồng đề nghị chủ nhiệm chỉnh sửa lại tên đề tài “Ứng dụng mô hình Blended Learning trong giảng dạy một số học phần văn học nước ngoài cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trường Đại học An Giang”. Kết quả, đề tài đạt 80.4/100 điểm.

Thanh Trúc – TV

ThS Hồ Thị Ngân Hà – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên
ThS Hồ Thị Ngân Hà – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên

 

ThS Nguyễn Thị Thu Giang – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt
ThS Nguyễn Thị Thu Giang – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: