Sáng ngày 20/04/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang " do ThS. Trần Thị Huyền – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục (Khoa Sư phạm) chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Mô tả thực trạng rèn luyện và kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của sinh viên; chỉ ra được các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học An Giang.

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài do ThS. Trần Thị Huyền làm chủ nhiệm

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài do ThS. Trần Thị Huyền làm chủ nhiệm

Hội đồng Khoa học và Đào tạo đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, bởi vì người giáo viên đứng lớp giảng dạy, hay chủ nhiệm lớp thì việc tiếp cận và xử lý các tình huống sư phạm là việc diễn ra hàng ngày, làm thế nào để đưa ra cách xử lý linh hoạt, vừa đảm bảo nguyên tắc giáo dục, vừa làm cho các em học sinh tin tưởng vào thầy, cô giáo của mình là điều rất cần thiết. Đặc biệt, đối với những thầy, cô còn ít kinh nghiệm thực tế đứng trước những tình huống sư phạm xảy ra đa dạng, phức tạp là điều không dễ dàng. Vì vậy, việc tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp giúp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên có ý nghĩa thực tiễn rất lớn nhằm đào tạo ra đội ngũ giáo viên vững vàng về kiến thức và kỹ năng sư phạm.

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã góp nhiều ý kiến cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 81,8/100.

Lan Phương – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: