Chiều ngày 16/08/2019, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống và trồng loài sâm cau (Curculigo Orchioides Gaertn.) tại tỉnh An Giang”.

Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng, chủ nhiệm đề tài
ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng, chủ nhiệm đề tài


Mục tiêu của đề tài là tìm ra loại mẫu cấy và nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thực vật thích hợp cho các quá trình phát sinh hình thái của mẫu cấy sâm cau; Tìm ra nồng độ chất điều hòa sinh trưởng tối ưu lên sự tạo cây sâm cau in vitro hoàn chỉnh; Tìm ra được loại giá thể thích hợp cho sự sinh trưởng của cây sâm cau in vitro khi trồng trong điều kiện vườn ươm.
Kết quả của đề tài sẽ mang lại nhiều đóng góp về mặt khoa học, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên ngành Khoa học cây trồng và các ngành liên quan.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường


Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương, để phù hợp với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị sửa tên đề tài thành “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào lát mỏng trong nhân giống và trồng loài sâm cau (Curculigo Orchioides Gaertn.)”. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 82.5/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc -TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: