Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM “Xây dựng quy trình canh tác cây rau giọt băng (Mesembryanthemum crystallinum L.) tưới nhỏ giọt trồng tại An Giang” do ThS Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp – TNTN làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là đề xuất quy trình sản xuất cây rau Giọt băng trồng trong nhà lưới đạt chuẩn an toàn về chỉ tiêu vi sinh và kim loại nặng.
Để đề cương chi tiết phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài thành “Nghiên cứu quy trình sản xuất cây rau giọt băng (Mesembryanthemum crystallinum L.) trong  điều kiện nhà lưới”. Kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Khoa học Cây trồng và Bảo vệ Thực vật, cũng như chuyển giao công nghệ ứng dụng thực tiễn đến nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Các thành viên trong Hội đồng cũng góp nhiều ý kiến để chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 85,7/100 điểm và cho tiến hành thực hiện.

Lê Mỹ - TV

ThS Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, chủ nhiệm đề tài
ThS Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, chủ nhiệm đề tài

 

ThS Huỳnh Đào Nguyên – Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đóng góp ý kiến cho đề tài
ThS Huỳnh Đào Nguyên – Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đóng góp ý kiến cho đề tài

 

TS Bùi Thị Dương Khuyều - Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tổng hợp ý kiến buổi xét duyệt
TS Bùi Thị Dương Khuyều - Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tổng hợp ý kiến buổi xét duyệt


 

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề tài
Toàn cảnh buổi xét duyệt đề tài

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: