Chiều ngày 07/09/2018, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 02 giáo trình do TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên biên soạn và chủ biên.

1. Giáo trình “Cây lúa” (mã học phần: CUL532, số tín chỉ: 02, số trang dự kiến: 200, số chương dự kiến: 7 chương).

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Cây lúa” trước Hội đồng Khoa học
TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Cây lúa” trước Hội đồng Khoa học

Sau khi nghe tác giả trình bày đề cương chi tiết giáo trình, các thành viên của Hội đồng cho rằng giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và Công nghệ sinh học. Tuy nhiên, tác giả cần kết cấu nội dung đề cương cho khoa học, phù hợp với thực tiễn, các chương trong đề cương chi tiết giáo trình cần bổ sung thêm các tiểu mục, các khái niệm cốt lõi, thuật ngữ chuyên ngành; cần thể hiện rõ tính mới của giáo trình này so với các giáo trình đã có trước đây, giáo trình cần phải kế thừa nhưng phải thể hiện được chất lượng, tính mới (Công nghệ 4.0, Nông nghiệp thông minh, các mô hình canh tác lúa mới, các thành tựu mới, các khái niệm được định nghĩa mới) và sự khác biệt với giáo trình đang có trên thị trường như thế nào; đồng thời cần đảm bảo tính sư phạm, chặt chẽ, tính logic và sinh viên có thể tham khảo để tự học.

Cũng theo Hội đồng Khoa học, tác giả cần cập nhật thêm tài liệu tham khảo, đặc biệt là phần tài liệu tiếng Việt và cân đối lại câu hỏi các chương, cũng như bổ sung nội dung thực hành. Tác giả có thể cộng tác với một số thành viên khác để biên soạn giáo trình này.

2. Giáo trình “Vi sinh đại cương” (mã học phần: BIT101, số tín chỉ: 03, số trang dự kiến: 200, số chương dự kiến: 06 chương). Chủ biên là TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên và nhóm biên soạn: ThS. Lê Thị Thúy Hằng, ThS. Văng Thị Tuyết Loan, ThS. Bằng Hồng Lam và ThS. Trần Kim Hoàng.

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Vi sinh đại cương”
Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Vi sinh đại cương”

Sau khi nghe tác giả trình bày đề cương chi tiết giáo trình, các thành viên trong Hội đồng nhận xét giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn, Công nghệ thực phẩm, Thủy sản, Chăn nuôi thú y và Môi trường; kết cấu nội dung khoa học, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, các chương trong đề cương chi tiết giáo trình cần bổ sung thêm các tiểu mục, các khái niệm cốt lõi, thuật ngữ chuyên ngành; cần thể hiện rõ tính mới của giáo trình này so với các giáo trình đã có trước đây; sau mỗi chương nên có nội dung ôn tập: bài tập, lý thuyết, thực hành; kết cấu, biên tập lại đề cương chi tiết của giáo trình cho logic.

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng là 06/06 thành viên đồng ý cho biên soạn, nhưng cần chỉnh sửa.

Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho tác giả biên soạn chỉnh sửa hoàn thiện đề cương chi tiết giáo trình và đề nghị chủ biên hoàn chỉnh đề cương chi tiết của giáo trình theo góp ý và gửi lại cho Hội đồng.

Minh Trí – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: