Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 02 giáo trình.

1. Giáo trình “Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến”(Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin) do TS Lê Ngọc Quỳnh và ThS Lê Kiên Thành – Giảng viên Bộ môn Toán – Khoa Sư Phạm biên soạn.
Giáo trình dự kiến có 200 trang được kết cấu thành 4 chương. Giáo trình sẽ cung cấp cho người học các kiến thức và tính về giới hạn, liên tục của hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân. Giáo trình còn cung cấp một số ứng dụng để giới thiệu đến người học.
2. Giáo trình “Nhập môn đa tạp khả vi” (Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học) do TS Lê Ngọc Quỳnh biên soạn.
Giáo trình dự kiến có 180 trang được kết cấu thành 02 chương. Giáo trình nhằm cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về đa tạp khả vi - một đối tượng được nghiên cứu trong ngành của Toán học và Vật lý, đồng thời cũng cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết cho học viên cao học ngành Toán.
Tại buổi xét duyệt, đại diện nhóm biên soạn đã lần lượt trình bày báo cáo đề cương chi tiết các giáo trình ở các khía cạnh, như: Mục tiêu, tính cấp thiết của tài liệu, các nhóm học phần sử dụng, nội dung các chương của từng giáo trình.
Hội đồng đánh giá việc xây dựng giáo trình riêng cho từng ngành là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ của bộ môn, khoa và góp phần nâng cao uy tín của Trường. Tuy nhiên, các tác giả cần thể hiện rõ tính mới của giáo trình này so với các giáo trình đã có trước đây; nguồn tài liệu tham khảo của giáo trình phải phong phú và mới mẻ đồng thời cần hiệu chỉnh và biên tập lại bố cục giáo trình cho logic.
Chủ tịch Hội đồng cũng đã yêu cầu nhóm tác giả tích cực thực hiện chỉnh sửa đề cương chi tiết theo góp ý của Hội đồng và nộp giáo trình đúng tiến độ.

Lê Mỹ - TV

TS Lê Ngọc Quỳnh và ThS Lê Kiên Thành – Giảng viên Bộ môn Toán – Khoa Sư Phạm chủ biên
TS Lê Ngọc Quỳnh và ThS Lê Kiên Thành – Giảng viên Bộ môn Toán – Khoa Sư Phạm chủ biên

 

PGS,TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo góp ý cho các giáo trình
PGS,TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo góp ý cho các giáo trình

 

PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận


 

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình
Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: