Ngày 21/7, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu Đề cương chi tiết Giáo trình “Phân bón”. Giáo trình do TS. Lý Ngọc Thanh Xuân (Chủ biên) – Phó Trưởng bộ phận Khu Thí nghiệm thực hành, cùng các thành viên Nguyễn Quốc Khương và Ngô Ngọc Hưng cùng soạn thảo.

Giáo trình Phân bón nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa đất, cây trồng và phân bón; khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho cây; quá trình thu hút chất dinh dưỡng của cây từ đất và phân bón trong đất và trong cây. Từ đó giúp sinh viên hiểu rõ được thành phần, đặc tính của các loại phân bón; giải thích được những biến đổi của phân bón sau khi bón và vận dụng được phương pháp bón phân cho một số cây trồng để nghiên cứu sử dụng phân bón hợp lí.

Theo đánh giá của Hội đồng, giáo trình riêng cho từng ngành là cần thiết; thể hiện sự tiến bộ của bộ môn, khoa và uy tín của Trường. Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, giáo trình đạt 6/6 phiếu đồng ý.

Chiều cùng ngày, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu đề cương NCKH “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tham vấn tâm lý học đường cho học sinh các Trường THPT huyện miền núi tỉnh An Giang”.

Đề tài do ThS Trần Thị Huyền – Phó Trưởng bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Sư phạm cùng các thành viên tham gia: ThS Lê Thị Hồng Hạnh, ThS Trần Thanh Hải, TS Nguyễn Bách Thắng.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng hoạt động tham vấn tâm lý học đường và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tham vấn tâm lý học đường cho học sinh các trường THPT huyện miền núi tỉnh An Giang.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. Kết quả, đề tài đạt 81,4/100 điểm, xếp loại Khá.

Thanh Vị - TV

TS Lý Ngọc Thanh Xuân - Phó Trưởng bộ phận Khu Thí nghiệm thực hành trình bày đề cương giáo trình
TS Lý Ngọc Thanh Xuân - Phó Trưởng bộ phận Khu Thí nghiệm thực hành trình bày đề cương giáo trình

 

 

Thành viên Hội đồng góp ý cho Giáo trình
Thành viên Hội đồng góp ý cho Giáo trình

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Giáo trình "Phân bón"
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Giáo trình "Phân bón"

 

ThS Trần Thị Huyền chủ nhiệm đề tài NCKH
ThS Trần Thị Huyền chủ nhiệm đề tài NCKH

 

Thành viên Hội đồng góp ý cho đề tài NCKH
Thành viên Hội đồng góp ý cho đề tài NCKH
Ông Trần Công Danh – Đại diện Sở Giáo dục tỉnh An Giang góp ý cho đề tài NCKH
Ông Trần Công Danh – Đại diện Sở Giáo dục tỉnh An Giang góp ý cho đề tài NCKH


Hình ảnh :

Tin liên quan: