Ngày 12 và 13/6, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG – HCM năm 2020. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Hội đồng thông qua 6 đề tài, thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngoại ngữ, văn hóa nghệ thuật, ngữ văn, môi trường và khoa học xã hội. 


Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài dựa những yêu cầu như: Tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của đề tài. Thông qua ý kiến đánh giá của Tổ chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng dựa trên số điểm bình chọn.

Thanh Vị - TV

TS. Nguyễn Hữu Trí phản biện cho đề tài của nhóm Kinh tế
TS. Nguyễn Hữu Trí phản biện cho đề tài của nhóm Kinh tế

 

ThS Nguyễn Thị Hoài Thanh chủ nhiệm đề tài nhóm Du lịch
ThS Nguyễn Thị Hoài Thanh chủ nhiệm đề tài nhóm Du lịch

 

Ban Thư ký Hội đồng
Ban Thư ký Hội đồng

 

Toàn cảnh Hội đồng
Toàn cảnh Hội đồng


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: