Ngày 25/6, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG – HCM năm 2021. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Nhóm nghiên cứu của đề tài.
Nhóm nghiên cứu của đề tài.
ThS Phùng Ngọc Triều phản biện 1 và nhóm Thư ký của Hội đồng.
ThS Phùng Ngọc Triều phản biện 1 và nhóm Thư ký của Hội đồng.

Hội đồng đã thông qua đề tài “Đánh giá thực trạng thị trường lao động tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”, do ThS Trần Thị Kim Liên – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn làm chủ nhiệm. 

Theo đánh giá của Hội đồng, mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài có tính cấp thiết và thiết thực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà. Kết quả đề cương được thông qua với điểm số là 83,3 điểm.

ThS Huỳnh Phú Thịnh và ThS Lê Minh Tuấn Lâm góp ý cho đề tài.
ThS Huỳnh Phú Thịnh và ThS Lê Minh Tuấn Lâm góp ý cho đề tài.
PGS.TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng kết luận.
PGS.TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng kết luận.

Thanh Vị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: