Ngày 9/5/2018, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá và so sánh khả năng giảm sự hấp thu Asen (As) và Cadimi (Cd) của cây đậu phộng bằng biện pháp bón vôi, xơ dừa”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Chương - Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với 2 mục tiêu: Khảo sát hiện trạng hàm lượng As và Cd trong môi trường nước và đất trồng tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang và đánh giá ảnh hưởng và hiệu quả của bón vôi, xơ dừa lên sự giảm hấp thu As và Cd của cây đậu phộng.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương trước Hội đồng Khoa học

Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương trước Hội đồng Khoa học

TS. Nguyễn Văn Chương – giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng, Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Văn Chương – giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng, Chủ nhiệm đề tài

Để bám sát mục tiêu nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài thành “Đánh giá khả năng giảm sự hấp thu Asen và Cadimi của cây đậu phộng bằng biện pháp bón vôi, xơ dừa”. Hiện nay nhiều báo cáo sự nhiễm As và Cd trong nước giếng khoan và trong đất có nồng độ nhiễm cao hơn nhiều so với ngưỡng cho phép, nhiều nơi người dân sử dụng nước nhiễm As và Cd để tưới cho cây trồng dẫn đến nguy cơ nhiễm vào thực phẩm; vì vậy, việc thực hiện đề tài là cần thiết. Kết quả của nghiên cứu còn là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học và các ngành liên quan.

Các thành viên trong Hội đồng đã góp nhiều ý kiến để chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương. Kết quả, điểm trung bình của đề tài đạt 80,5/100, Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Minh Trí – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: