Ngày 4/5, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM năm 2020. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Hội đồng đã thông qua 8 đề tài, trong đó có 5 đề tài về lĩnh vực Nông nghiệp, 2 đề tài về lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường và 1 đề tài thuộc lĩnh vực Sư phạm. 
Các thành viên Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của đề tài. Thông qua ý kiến đánh giá của Tổ Chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng được tính trên phiếu bầu chọn. Đối với những đề tài đã được duyệt sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH


 

Hội đồng phản biện
Hội đồng phản biện

Thanh Trúc - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: