Ngày 11/01/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường với hình thức trực tuyến.

Đề tài “Điều kiện đủ cho sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình phản ứng - khuếch tán dạng Hindmarsh-Rose với liên kết tuyến tính” do TS. Phan Văn Long Em, giảng viên bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm. 
Mục tiêu của đề tài nhằm góp phần làm phong phú thêm các kết quả về sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình phản ứng - khuếch tán dạng Hindmarsh-Rose với liên kết tuyến tính; góp phần làm phong phú, tạo thêm sản phẩm nghiên cứu cho ngành Toán giải tích.
Các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến để Chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương. Kết quả, đề tài đạt 88.6/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Trong ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm” do ThS. Nguyễn Hồng Hải – Phòng Quản trị Thiết bị làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài: Lựa chọn, hoàn thành các phương pháp đạo hàm và xây dựng hệ phương pháp phân tích tài liệu trọng lực phù hợp với điều kiện địa chất - địa vật lý thực tế trong nghiên cứu đặc trưng cấu trúc địa chất ở Nam Bộ (Việt Nam); Xây dựng được chương trình phân tích dị thường trọng lực Bouguer bằng phương pháp đạo hàm trên ngôn ngữ lập trình Matlab cho phép xác định định tính và định lượng trong nghiên cứu địa chất tại các nơi có điều kiện địa chất phức tạp như Nam bộ; Chứng minh độ tin cậy của chương trình phân tích; góp phần bổ sung hoàn thiện và làm sáng tỏ cấu trúc địa chất và hoạt động kiến tạo vùng nghiên cứu.
Kết quả, đề tài đạt 86/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Hữu Nghị - TV

Buổi báo cáo đề tài “Điều kiện đủ cho sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình phản ứng - khuếch tán dạng Hindmarsh-Rose với liên kết tuyến tính”
Buổi báo cáo đề tài “Điều kiện đủ cho sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình phản ứng - khuếch tán dạng Hindmarsh-Rose với liên kết tuyến tính”

 

Buổi báo cáo đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm”
Buổi báo cáo đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm”

 

ThS. Nguyễn Hồng Hải báo cáo đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm”
ThS. Nguyễn Hồng Hải báo cáo đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm”


 

TS. Đặng Hoài Trung - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, phản biện 1 góp ý cho đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm”
TS. Đặng Hoài Trung - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, phản biện 1 góp ý cho đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm”

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: