Ngày 28/2, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài “Xây dựng và kiểm tra chất lượng khóa học trực tuyến môn Xác suất thống kê cho sinh viên các ngành không chuyên Toán” do TS Phạm Thị Thu Hoa - Giảng viên Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm đề tài; ThS Diệp Hoàng Ân, ThS Trần Thị Ngọc Giàu là thành viên. 
Đề tài được hiện với hai mục tiêu chính: Thiết kế nội dung khóa học trực tuyến môn xác suất thống kê ngoài sư phạm Toán; Triển khai và kiểm tra chất lượng của khóa học này, bảo đảm giữ được chất lượng của khóa học như phương pháp dạy học truyền thống. 
Sau khi hoàn chỉnh nội dung của khóa học trực tuyến môn xác suất thống kê cho sinh viên các ngành không chuyên Toán, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành chia sẻ lại những kinh nghiệm, những khó khăn và các công tác cần chuẩn bị, để làm tiền đề xây dựng các khóa học trực tuyến cho các môn Toán cơ sở dùng chung khác như các môn Toán cao cấp.
Đề tài được Hội đồng chấp nhận và cho tiến hành thực hiện với số điểm 79.5 điểm.

Thanh Trúc – TV

TS Phạm Thị Thu Hoa thuyết minh về đề tài: “Xây dựng và kiểm tra chất lượng khóa học trực tuyến môn Xác suất thống kê cho sinh viên các ngành không chuyên Toán”
TS Phạm Thị Thu Hoa thuyết minh về đề tài: “Xây dựng và kiểm tra chất lượng khóa học trực tuyến môn Xác suất thống kê cho sinh viên các ngành không chuyên Toán”


 

TS Trần Văn Lý – Phản biện cho đề tài
TS Trần Văn Lý – Phản biện cho đề tài

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: