Sáng 28/7, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề cương sách “Người Chăm Islam ở An Giang”. Sách do PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang chủ biên và các thành viên soạn thảo.

Quyển sách nhằm đúc kết lại những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Chăm Islam ở An Giang trên cơ sở đối chiếu với văn hóa người Chăm khu vực miền Trung, chủ yếu là hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.
Đối tượng chính sử dụng những tư liệu từ quyển sách này là sinh viên ngành Việt Nam học thuộc Khoa Du lịch và văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học An Giang.
Theo đánh giá của Hội đồng, đây là quyển sách tham khảo có ý nghĩa thực tế rất lớn, phù hợp với nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên của trường. Đồng thời cũng là nguồn tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu khác.  
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề cương đạt 5/5 phiếu đồng ý.

Thanh Vị - Thư Viện

ThS Trương Chí Hùng – đại diện nhóm tác giả trình bày nội dung cơ bản của quyển sách
ThS Trương Chí Hùng – đại diện nhóm tác giả trình bày nội dung cơ bản của quyển sách


 

Thành viên Hội đồng góp ý cho đề cương
Thành viên Hội đồng góp ý cho đề cương


 

PGS,TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu góp ý cho nhóm tác giả
PGS,TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu góp ý cho nhóm tác giả

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: