Ngày 25/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng một số bản đồ địa lý tự nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên”.

Đề tài do ThS Trần Thế Định – Phó Trưởng  Bộ môn Địa lý (Khoa Sư phạm) làm chủ nhiệm và ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giảng viên Bộ môn Địa lý làm thành viên.
Đề tài được thực hiện với các mục tiêu như sau: Xác định được cơ sở cấu thành bản đồ địa lý và quy trình ứng dụng GIS trong việc xây dựng bản đồ địa lý tự nhiên; Ứng dụng phần mềm của GIS để xây dựng được các bản đồ về đặc điểm các thành phần tự nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên; Ứng dụng hiệu quả các bản đồ địa lý đã xây dựng vào việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu địa lý ở vùng Tứ giác Long Xuyên.
Hội đồng Khoa học đã có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương. Kết quả, đề tài đạt 83.4/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc - TV

Nhóm tác giả đề tài
Nhóm tác giả đề tài

 

Hội đồng phản biện
Hội đồng phản biện


 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: